Vovve på Språng, som är franchisetagare till Rasta Hunden Sverige AB, följer den nya General Data Protection Regulation (GDPR) som ersätter PUL (Personuppgiftslagen).


I kort kan man beskriva GDPR på detta sätt:

Ändamålsbegränsning
Personuppgifter får endast behandlas för specifika, explicita och legitima ändamål.


Lagringsminimering
Personuppgifter ska inte sparas längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet.


Uppgiftsminimering
Personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.


Laglighet, korrekthet och öppenhet
Behandling måste vara laglig, rättvis och öppen i relation till de enskilda och innefattar en skyldighet att säkerställa att uppgifterna är korrekta.


Integritet och konfidentialitet
Krav på lämpliga åtgärder i alla relevanta avseenden för att personuppgifter ska behandlas på ett säkert sätt.


Ansvarsskyldighet
Ansvaret innefattar en skyldighet att kunna demonstrera överensstämmelse med principerna.


Dvs Vovve på Språng (även På Språng) sparar endast de avtal, kvittenser, blanketter, mail mm som behövs för att kunna utföra de tjänster som erbjuds er kunder, så länge ett samarbete sker. Detta med påskrifter i dokumenten och/eller i samförstånd med både Vovve på Språng/På Språng och er kunder vid kontakt med er.


 

Integritetspolicy

Vi låter inte tredje/utomstående part ta del av någon information om vi inte fått ert godkännande på det för att kunna utföra era önskemål.


När samarbete mellan Vovve på Språng/På Språng och kunden upphör så sparas dokumentation i max fem år.


Fakturor måste dock, enligt lag, sparas av företaget i minst 7 år efter att bokslutsåret stängt.


Man kan när som helst kontakta oss för att få veta vilka uppgifter vi har om er alt. för att ta bort dessa.

Denna integritetspolicy är kopierad från Rasta Hunden Sverige AB.

Copyright © All Rights Reserved